Produkti

V podjetju Artes smo zavezani prenosu najboljših praks in zadovoljstvu uporabnikov. Naša prednost so dovršeni programski produkti, za katere zagotavljamo kakovostno nakupno izkušnjo, od uvedbe do vzdrževanja.

Standardne programske produkte nenehno posodobljamo tako z vidika tehnologije kot tudi vedno novih zmožnosti. Tako uporabnikom poenostavljamo sledenje tehnološkemu napredku in novim vzorcem uporabe informacij.

In vedno iščemo maksimalno vrednost za uporabnike. Imamo ogromno izkušenj iz reševanja poslovnih problemov, povezanih z obvladovanjem tehničnih sredstev in sistemov. Zato lahko standardne produkte hitro dodatno prilagodimo posebnostim uporabnikove dejavnosti in njegovemu poslovnemu modelu.