Operativno spremljanje in analitika delovanja tehničnih sistemov

Nadzorno-operativni center

Vsak vodja ve, da sta hitrost odziva in pravilnost odločitev v kritičnih trenutkih odvisni od pravočasnih in kakovostnih informacij.

Control hero

Poskrbite, da ima dežurna ekipa v vašem nadzorno-operativnem centru vedno na voljo aktualne informacije o delovanju in hitre vpoglede v stanje vaših tehničnih sistemov.

Ikona3x Thumb Data

Zajem, priprava, obdelava in prikazovanje podatkov

Podatke iz delovanja strojev, naprav in linijskih sredstev preoblikuje v uporabniku prijazne informacije za odločanje pri izvajanju operativnih nalog ter strateškem vodenju.

Ikona3x Data

Shematični prikazi ključnih parametrov delovanja

Ponudite operaterjem pregledne sheme tehničnih sistemov, obogatene s podatki o stanju ključnih parametrov delovanja ter agregirane podatke v realnem času.

Prilagojeno vaši dejavnosti

Vsaka dejavnost uporablja za izvajanje svojih produkcijskih procesov specifičen nabor tehničnih sredstev. V Artesu imamo bogate izkušnje s spremljanjem strojev, naprav in daljinskih sistemov v energetiki, komunalnih storitvah in rudniški dejavnosti, svoje delovanje pa širimo tudi na proizvodnjo.

Control 1

Popolne informacije za takojšen odziv

Artesove rešitve za nadzorno-operativne centre ponujajo povsem prilagojene prikaze delovanja celotnih sistemov ter posameznih naprav. Poleg tega operaterjem omogočajo takojšnjo preiskavo delovanja posameznih naprav v primeru zaznanih odstopanj do ravni posameznega senzorja.

Control 2

Poglobljene analize

Vodstvo in ekipe v operative imajo takojšen dostop do preglednih zgodovinskih podatkov iz katerih analizirajo vzorce obnašanja sistema v preteklosti. Celovita zbirka informacij o tekočem stanju in o delovanju v preteklosti omogoča, da vaše tehnične ekipe bolje razumejo trenutno dogajanje in se lažje pripravijo na prihodnje dogodke.

Control 3

Razpoložljive informacije za ostale službe

Informacije iz operativno-nadzornega centra povežite v višje poslovne sisteme, na primer za podporo vzdrževanju, načrtovanje produkcije, upravljanje kakovosti in obračunavanje storitev. Lahko pa jih uporabite tudi v sistemu obveščanju ključnih deležnikov, kar še posebej poenostavlja komunikacijo upravljavcem kritične infrastrukture.

Control 4

Osredotočenost na uporabnika

Artesove rešitve za monitoring tehničnih sistemov zagotavljajo kakovostno uporabniško izkušnjo od dežurnih ekip v nadzorno-operativnem sredstev do tehničnih ekip na terenu. Za to skrbijo prilagojeni prikazi za vse uporabniške naprave, od velikih zaslonov do tablic in mobilnih telefonov. Poleg tega se osvežujejo samo spremenljivi podatki v prikazih, kar omogoča večjo osredotočenost na spremljanje dogajanja.

Control 5

Želite raziskati, kako vam lahko pomagamo pri izboljšavi vašega nadzora in upravljanja tehničnih sredstev in sistemov

Povpraševanje

Stopite v stik z nami za brezplačno predstavitev rešitev operativno-nadzornega centra:

prodaja@artes.si +386 (0)3 897 67 00