Spremljanje, analiziranje in prikazovanje okoljskih podatkov

Ekološki monitoring

Okoljskim meritvam dajemo poslovno vrednost. Povečujemo zaupanje v v vašo skrb za okolje.

Minitoring thumbnail

Vsi si želimo živeti v čimbolj neokrnjenem naravnem okolju in dihati čist zrak. Vendar proizvodnja dobrin ustvarja neizogibne industrijske izpuste.

Proizvodna in energetska podjetja, predelovalci odpadkov ter javne ustanove potrebujejo zanesljive merilne in nadzorne sisteme, s katerimi zagotavljajo zanesljive podatke o količini izpustov in kakovosti zraka.

Odgovorite na zahteve trajnostnega upravljanja z okoljem, ki jih postavljajo lokalne skupnosti, poslovni partnerji ter državne in mednarodne politike. Zagotovite si zanesljiv sistem ekološkega monitoringa, ki vam na enem mestu ponuja povsem transparentno in samodejno obdelavo in prikaz informacij iz sistemov za merjenje meteoroloških in hidroloških podatkov ter imisij.

Ikona3x Data Open

Vodilne merilne tehnologije

Artes industrijskim partnerjem, skupnostim ter nadzornim inštitucijam ponujamo dobavo, namestitev in vzdrževanje vrhunski rešitev za merjenje emisij in nadzor kakovosti zraka Teledyne API, GRIMM Group in Synspec.

Ikona3x Web

Analiziranje in prikazovanje podatkov

Zagotovite si poslovno vrednost tehničnih podatkov iz merilnih sistemov. Ponudite svojim deležnikom enostavno razumljive grafične predstavitve, tehničnim ekipam pa poglobljene analize za odločanje in obveščanje za hitro ukrepanje ter podatke za integracijo z višjimi upravljavsko-nadzornimi sistemi.

Ikona3x Servis 1

Servis merilnih postaj

Kot pooblaščen partner skrbimo za brezhibno delovanje merilne opreme s storitvami vzdrževanja, servisiranja in umerjanja. Poleg zahtevanih zakonskih periodičnih pregledov in umerjanja skrbimo za garancijsko vzdrževanje, čiščenje, popravila in zamenjavo iztrošenih delov.

Eno mesto za meritve industrijskih emisij in kakovosti zraka

Naročniki Artesu zaupajo merilne sisteme emisije in kakovost zraka, kot so:

  • analizatorji plinov (žveplovih komponent, dušikovih, ogljikovih in kisikovih spojih, plinski kalibratorji in generatorji ozona),
  • merilniki prašnih delcev,
  • plinska kromatografija.

SEMART - upravljanje okoljskih informacij

Zagotovite si sodoben sistem za zajem, obdelavo, arhiviranje in prikazovanje okoljskih podatkov glede na potrebe posameznih skupin uporabnikov, posebnosti osnovne dejavnosti vaše organizacije ter zakonske zahteve. S poglobljenimi interaktivnimi analizami ter samodejnimi poročili pridobite podroben vpogled v kazalnike industrijskih in vremenskih vplivov na okolje. Vašim javnostim in deležnikom ponudite transparentne informacije o aktualnem stanju okolja, o njihovi varnosti ter o izpolnjevanju vaših zavez glede trajnosti in družbene odgovornosti.

Monitoring 1

Prilagodljive informacije za končne uporabnike

SEMART je zasnovan kot odprt sistem z neomejenimi možnostmi razširitev in uskladitev z zahtevami končnih uporabnikov. Omogoča hitro prilagajanje uporabniškega vmesnika ter prikazov podatkov glede na poslovne zahteve, na primer za nadzorno-upravljavske centre, spletne strani, mobilne naprave ter javne informacijske točke in prikazovalnike.

Monitoring 2

Avtomatizacija poročanja

Z uporabo informacijskega sistema SEMART povsem poenostavite in avtomatizirate pripravo in shranjevanje poročil o ekoloških meritvah v skladu z zahtevami nacionalne in EU-regulative. Za potrebe zunanjega nadzora meritev je možno povezati s katero koli aplikacijo, ki jih uporabljajo nacionalne nadzorne službe. SEMART ob tem omogoča kreiranje standardnih in prilagojenih periodičnih poročil ter analiz na zahtevo, do katerih končni uporabniki dostopajo z računalnikom ali mobilnim telefonom.

Monitoring 3

Neodvisno zbiranje podatkov

SEMART črpa in arhivira okoljske podatke iz oddaljenih samostojnih merilnih postaj, pri čemer podpira zajem iz širokega spektra merilnikov in analizatorjev. Hkrati omogoča zajem podatkov iz industrijskih procesnih sistemov preko krmilnikov PLC ter naprav IoT. Z merilnimi mesti se povezuje po vseh razširjenih komunikacijskih tehnologijah, kot so WiFi, ethernet, GSM, ISDN ter analogna modemska povezava.

Monitoring 4

Zmogljiva tehnološka zasnova

Varen in zmogljiv spletno zasnovan informacijski sistem uporablja odprte spletne standarde J2EE ter podatkovne tehnologije, kot so MySQL, PostgreSQL, Oracle in Microsoft SQL Server. Tako zagotavlja enostavno vključevanje v praktično katero koli informacijsko okolje. Uporaba odprtih in standardnih protokolov ter programskih vmesnikov poenostavlja uporabo obdelanih okoljskih in procesnih podatkov za obogatitev različnih poslovnih analitičnih in poročevalskih sistemov.

Monitoring 5

Želite raziskati, kako na učinkovit način izboljšate upravljanje okoljskih podatkov pri vaši dejavnosti?

Povpraševanje

Stopite v stik z nami za brezplačno predstavitev ekološkega monitoringa:

prodaja@artes.si +386 (0)3 897 67 00

Celostne rešitve po meri naročnika

Že več kot 20 let smo vodilni regionalni dobavitelj celostih rešitev in storitev, ki se uporabljajo v proizvodnih podjetjih, pri shranjevanju in predelavi odpadkov in odpadnih snovi, v javnih ustanovah in lokalnih skupnostih:

Monitoring benefits
  • analizo naročnikovih potreb;
  • inženiring merilnih postaj;
  •  strojno opremo za meritve;
  •  programsko rešitev SEMART za vodenje in prikazovanje meritev, analitiko, poročanje in vzdrževanje;
  • spremljevalno opremo: merilniki, tehnologija za zajem, hrambo in prikaz podatkov;
  •  zabojnik;
  • podporna oprema za delovanje sistema: gasilni sistem, redundančno napajanje …