08. avg. 2023

Samodejne merilne postaje za največji hrvaški okoljevarstveni projekt

V podjetju Artes smo za projekt sanacije jame Sovjak nad Reko postavili dve napredni samodejni postaji za merjenje kakovosti zraka z vodilnimi tehnologijami za okoljske meritve.

Samodejne merilne postaje za največji hrvaški okoljevarstveni projekt

V Artesu smo za potrebe doslej največjega okoljevarstvenega projekta na Hrvaškem izdelali celovito rešitev avtomatske merilne postaje, ki vključuje projektiranje, dobavo in postavitev dveh enot z vso merilno opremo in oskrbno infrastrukture. Merilna oprema vključuje profesionalne tehnologije Teledyne, Synspec in Grimm, pri oskrbni infratrukturi pa smo poskrbeli za brezžično komunikacijo, sistem neprekinjenega napajanja, hlajenja in gašenja. Za obveščanje obiskovalcev in prebivalcev smo namestili dva velika LED-zaslona za prikazovanje izmerjenih podatkov.

Vodilne profesionalne tehnologije za merjenje kakovosti zraka

Za izvajanje samih meritev smo uporabili večje število merilnikov Teledyne, plinske kromatografe Synspec ter merilnik prašnih delcev Grimm. Ker gre za avtomatsko merilno postajo, se merilniki dnevno samodejno preverjajo z referenčnimi plini. Sistem je programiran tako, da se vsak dan ob določeni uri sproži postopek preverjanja merilnikov z referenčnimi plini iz jeklenke, permeacijske cevke ter generatorja ozona. Sistem sam ovrednoti rezultate preverjanja in če pride do odstopanj izven toleranc, sistem vse kasnejše meritve označi kot neveljavne. Merilniki se poleg tega preverjajo še v ničelni točki, pri čemer jim dovajamo čisti zrak.

Obvladovanje podatkov meritev

Poleg projektiranja strojne opreme smo v našem podjetju razvili tudi programsko rešitev za zajem podatkov iz merilnikov ter dve ravni obdelave podatkov – na ravni krmilnika OPTO 22, ki se preko mobilnega omrežja pošiljajo na Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, ter urne obdelave podatkov za prikazovanje na dveh video stenah v neposredni bližini jame. Izmerjene podatke iz krmilnika z našo rešitvijo CMACS obdelamo na urna povprečja, kjer se izvedejo tudi analitične kontrole, recimo ali je dovolj podatkov znotraj zadnje ure, ali so rezultati preverjanja v redu,… Sistem preko mobilnega omrežja pošilja podatke na strežnik Nastavnega zavoda, kjer jih obdelujejo za svoje potrebe ter za objavo na spletni strani, v mobilni aplikaciji in na obeh prikazovalnikih.

Oddaljeno upravljanje za kakovostno delovanje

Artes bo sistem pogodbeno vzdrževal štiri leta. Zato smo poleg samodejnega delovanja zagotovili oddaljen nadzor in upravljanje sistema ekološkega monitoringa, ki omogoča obveščanje, opozarjanje in spremljanje trendov pri delovanju merilne opreme. Med podatki za nadzor delovanja oskrbne infrastrukture pa na primer spremljamo temperaturo v kontejnerju, pretok zraka v sistemu za zajem vzorca, status vrat in podobno. Ti podatki namreč vplivajo tudi na meritve, saj recimo v primeru, da sta temperatura v kontejnerju ali pretok zraka izven predvidenega območja, rezultati meritev niso veljavni.