Pametno upravljanje delovnega časa

V delovnem času so naloženi vaši strateški potenciali za poslovno rast in razvoj. Upravljanje delovnega je postala veščina, ki loči zmagovalce od poražencev.

Pozabite, da lahko delovni čas obvladujete z Excelom. Potrebujete pametno upravljanje delovnega časa, neodvisno od človeškega faktorja, ki mu zaupajo vsi v organizaciji.

Platforma KOS k upravljanju delovnega časa prispeva izboljšave ključnih procesov, od načrtovanja delovnih urnikov in razporejanje del do evidentiranja porabljenega delovnega časa in priprave podatkov obračune.

Platformo KOS sestavljata dva ključna gradnika: rešitev za evidenco delovnega časa KOS Evidenca ter zmogljiv sistem za načrtovanje razporedov osebja KOS Plan.

Ikona3x Time

Pohitritev obračuna delovnega časa

Z avtomatizacijo zajema in preverjanja podatkov o porabljenem delovnem času ter zmanjšanjem in poenostavitvi ročnega dela s podatki organizacija pohitri pripravo podatkov za obračun plač.

Ikona3x Thumb Data

Zaupanja vredni podatki

Transparentne obdelave na osnovi vnaprej pripravljenih pravil ter popolna revizijska sledljivost od zajema podatkov iz različnih virov do ročnih popravkov in izbrisov

Ikona3x User

Zadovoljni zaposleni in vodje

Optimalna izraba delovnega časa na osnovi načrtovanja urnikov in preverjanja zasedenosti delovnih mest z uporabo umetne inteligence.

Zajem podatkov iz različnih virov

KOS črpa podatke za evidenco delovnega časa iz sistemov za registracijo delovnega časa ter iz drugih informacijskih virov, kjer se vodijo informacije o delovnem času, na primer iz sistema za odobravanje odsotnosti in službenih poti, iz kadrovskih aplikacij, vzdrževalnega informacijskega sistema, iz delovnih nalogov ter poročil o izmenskem delu. Na drugi strani se povezuje z aplikacijami za obračun plač aplikacij kar povsem odpravlja večkratne vnose podatkov in odpravlja napake.

Kos 1

Samodejne obdelave podatkov

Vgrajena pripravljena pravila uskladijo podatke in samodejno izvedejo ustrezne popravke glede na različne informacije, kot so dela prosti dnevi, službene poti, bolniške odsotnosti in dopusti. S tem zmanjša potrebo po ročnem vnašanju popravkov, na primer glede števila dejansko opravljenih delovnih ur, dnevnic in potnih stroškov, odpravlja prekrivanje podatkov ter zagotavlja popolno preglednost priprave podatkov za nadaljnje obračune.

Kos 2

Vgrajene kontrole povečajo zaupanje v podatke

Platforma KOS ponuja vgrajena orodja, ki olajšajo in s tem povečajo kakovost vnašanja podatkov. Prikazani podatki so dodatno grafično opremljeni za potrebe večje razumljivosti in preglednosti. Platforma ima vgrajen samodejni nadzor nad podatki, pri čemer lahko uporabniki prožijo preverjanje tudi na zahtevo. Po izvedenem preverjanju se podatki glede na postavljena pravila samodejno prenesejo v informacijsko rešitev za obračun plač.

Kos 3

Načrtovanje delovnega časa z umetno inteligenco

Modul za načrtovanje delovnega časa KOS Plan prihrani čas priprave, zmanjša število napak in zagotavlja enakomerno obremenitev vseh zaposlenih. Načrtovalcem delovnih urnikov omogoča, da z uporabo umetne inteligence v trenutku preračunajo vse pogoje, od posebnosti delovnega mesta in zakonodaje do dejanske razpoložljivosti osebja in njihovih želj v določenem časovnem obdobju. Zraven tega samodejno preverja ustreznost zasedenosti delovnih mest ter izpolnjevanje zakonskih pogojev, s čimer zagotavlja nemoteno izvajanje produkcijskih procesov.

Kos 4

Pregledne informacije in komunikacija z zaposlenimi

Vodjem in zaposlenim so na voljo vnaprej pripravljeni mesečni in letni načrti, kar poenostavlja uresničevanje želja zaposlenih glede dopustov in odzivanje ob nenačrtovanih odsotnostih z delovnega mesta. Zaposleni preko spleta dostopajo do zanje različice delovnih urnikov, ob tem pa je lahko plan tudi podlaga za evidentiranje prisotnosti. Modul KOS Plan zaposlene obvešča o spremembah s sporočil SMS in elektronske pošte. Vse spremembe so sledljive zato je razreševanje morebitnih napak hitro in učinkovito.

Kos 5

Saj veste, da je delovni čas vaš ključen poslovni vir ter glavni kapital vaših zaposlenih. Preverite, kako lahko v vašem podjetju izboljšate upravljanje s časom!

Povpraševanje

Stopite v stik z nami za brezplačno predstavitev rešitve za pametno upravljanje delovnega časa KOS:

prodaja@artes.si +386 (0)3 897 67 00