KPV NIC
Študije Primerov

Kako so v Komunalnem podjetju izboljšali nadzor nad daljinskimi sredstvi

Z Artesovimi rešitvami hitro analiziramo dogajanje in izvajamo ukrepe za učinkovito in varno delovanje ene največjih komunalnih infrastruktur v Sloveniji.

  • Neodvisnost od tehnologije in zajem podatkov v realnem času
  • Uporabniku prijazen prikaz obratovalnih podatkov o delovanju sistema daljinskega ogrevanja, hlajenja in zemeljskega plina v realnem času.
  • Samodejna periodična poročila in enostavni vpogledi na zahtevo.

V nadzorno-operativnem centru imajo prek Artesovega sistema popoln pregled nad delovanjem celotnega sistema tehnične opreme v 450-kilometrskem toplovodu.

Energetika Komunale Velenje upravlja z drugim najdaljšim sistemom daljinskega ogrevanja v Sloveniji, ki s 450 kilometri cevovodov oskrbuje 33 tisoč uporabnikov v občinah Šoštanj in Velenje. Sistem je najstarejši v državi, pri čemer je bil tudi prvi sistem daljinskega ogrevanja v Jugoslaviji. Poleg omenjenega sistema upravljajo še s sistemom zemeljskega plina in s sistemom daljinskega hlajenja.

Problem

Leta 2003 so ugotovili, da nadzorni sistem ne zadovoljuje potreb, saj tedanja rešitev ni bila prilagojena daljinskim sistemom. »Uporabljali smo tudi več nadzornih sistemov, enega še iz osemdesetih let. Za nameček je šlo podjetje, od katerega smo prevzeli nadzorni sistem, v stečaj,« je povedal Ervin Miklavžina, vodja poslovne enote Energetika v Komunali Velenje.

V iskanju rešitve

Za digitalizacijo energetske dejavnosti je bilo prelomno leto 2004, ko so začeli z novim ciklom rekonstrukcije naprav. Želeli so si popolnoma računalniško podprtega upravljanja naprav, česar prejšnji sistemi niso omogočali. »Naredili smo presek, da smo analizirali in ovrednotili naše želje in potrebe ter poiskali na trgu nekoga, ki bi nam pripravil dokument nadaljnjega razvoja. Najbolj ugoden je bil Metronik, prek katerega smo vzpostavili sodelovanje z Artesom,« je razložil Miklavžina.

Osnovne zahteve za nov nadzorni sistem so bile neodvisnost od uporabljene tehnologije toplotnih postaj, sposobnost zajema vseh razpoložljivih podatkov, prenos podatkov v osrednjo obdelavo ter uporabniško prijazen prikaz.

Rešitev

V podjetju Artes so v okviru šest faznega projekta popolnoma prenovili nadzorno-krmilni sistem SCADA. Poleg vzpostavitve novega sistema SCADA, s katerim so posodobili nadzor, upravljanje in poročanje o stanju energetskega sistema od vira do porabnikov, so vzpostavili temelje osrednjega Tehničnega informacijskega sistema (TIS), kjer so podatki uporabnikom na voljo na bolj pregleden in enostaven način. Kot je povedal Miklavžina, v TIS spremljajo vse, kar se je prej delalo v sistemu SCADA.

Koristi

V TIS-u so prikazani vsi obratovalni podatki, ki so združeni na ravni prilagojenih pregledov in poročil in zbrane vse informacije o delovanju celotne infrastrukture, s katero upravlja komunala. Tako Miklavžina: »Če rabim kakšno posebno poročilo, ga generiram sam. Poleg tega, da uporabniki samostojno ustvarjajo nova poročila, jih lahko tudi delijo s sodelavci na projektu.« V modulu Poročila je vodjem posameznih sektorjev in služb na voljo ogromno periodičnih poročil na dnevnem, tedenskem in mesečnem nivoju.