Vzdrževanje maksimalno razpoložljive tehnične infrastrukture

Zagotavljanje visoko razpoložljive tehnične infrastrukture tlakuje pot vaši poslovni uspešnosti, učinkoviti proizvodnji in kakovostnim storitvam za vaše stranke.

Za vse panoge velja, da je produkcija pogojena z razpoložljivostjo tehničnih sredstev. Vsak vodja produkcije, ne glede na dejavnost, se hoče zanesti na svoja tehnična sredstva. Saj veste, od tega je odvisno uresničevanje poslovnih ciljev, oskrba strank ter navsezadnje tudi produktivnost in zadovoljstvo zaposlenih.

Vzdrževalna ekipa je tista, ki mora organizaciji zagotoviti pričakovano delovanje tehničnih sredstev. Še več, njeno obvladovanje stanja sredstev pripomore neposredno k zagotavljanju dobičkonosnosti, h kakovostnemu poslovnemu načrtovanju ter k rasti in razvoju podjetja.

Informacijski sistem za podpro pri vzdrževanje gre zato naprej od operativnega spremljanja vzdrževalnih posegov. Gre v smeri poslovnega obvladovanja tehničnih sredstev, ki zagotavlja informacije za vse ravni poslovanja, od financ, prodaje in nabave do načrtovanja proizvodnje, obračunavanja storitev in upravljanja s kadri. Vse te vidike vzdrževanja tehnične infrastruktur povzema vzdrževalna platforma SOVA.

Asset62c3e4408e8901 74378492

Visoka razpoložljivost

Tehnične podatke iz delovanja strojev, naprav in linijskih sredstev preoblikujemo v uporabniku prijazne informacije za odločanje pri izvajanju vsakodnevnih nalog ter strateškem vodenju.

Asset62c3e44cf302e7 48278862

Analiziranje delovanja

Podatke iz tehničnih sistemov uporabite pri avtomatizaciji delovnih postopkov v procesih načrtovanja poslovnih virov, organizacije dela, obračunavanja storitev ter pri različnih digitalnih storitvah za porabnike, poslovne partnerje, zunanje izvajalce, zaposlene in vodstvo.

Asset62c3e452df5410 93788076

Odločanje o investicijah

Na osnovi širokega nabora podatkov o delovanju vaše tehnične infrastrukture, na primer o režimu delovanja, porabi energije in razpoložljivosti sprejemate odločitve glede posodabljanja tehnične infrastrukture in novih naložb.

Prilagodljiva rešitev za vse dejavnosti

Platforma SOVA ponuja standardne module za obvladovanje vzdrževanja, ki jih je možno prilagoditi specifičnim potrebam posamezne dejavnosti. Tako podpira vzdrževanje strojev in naprav v proizvodnih in rudarskih podjetjih ter pri proizvodnji električne energije kakor tudi vzdrževanje prenosnih omrežij in linijskih sredstev v komunalnih, cestnih in energetskih podjetjih.

Asset62c3e45a851a71 03491239

Nadgradite svoje dobre prakse

S platformo SOVA enostavno podprete svoje vzdrževalne postopke. Hkrati vam vgrajene zmožnosti omogočajo, da obstoječe postopke obogatite z analitičnimi informacijami ter vsebinami iz drugih poslovnih in produkcijskih sistemov.

Asset62c3e4629c9827 83800404

Popoln vpogled v sredstva in postopke

Na enem mestu pridobite vse informacije o svojih sredstvih: od stanja sredstev v realnem času do zgodovine delovnih nalogov ter tehnične dokumentacije. Gre za pravo zbirko znanja, ki jo dopolnjujejo vnaprej pripravljena poročila, vpogledi na zahtevo ter analiziranje izvedenih preventivnih in korektivnih vzdrževalnih del. SOVA ponuja samodejno sprotno generiranje kakovostnih, informacijsko bogatih in inteligentnih poročil z napredno vizualizacijo, kot so grafi, histogrami in diagrami delovanja.

Asset62c3e466d1d921 29363898

Preventiva in napovedovanje

Kakovostno načrtovanje vzdrževanja je osnova za povečanje razpoložljivosti sredstev. Platforma SOVA je idealna rešitev za preventivno vzdrževanje, ki preko povezovanja s sistemi IoT in SCADA pa prerase v učinkovito rešitev za napovedno vzdrževanje. SOVA vzpostavi popoln nadzor nad preteklim, trenutnim in prihodnjim delovanjem tehničnih sredstev, kar izboljšuje vodstvene odločitve glede prihodnjih naložb ter operativno določanje prioritet vzdrževalne dejavnosti.

Asset62c3e4707151c2 02661030

Tudi v vašem podjetju lahko izboljšate zanesljivost in razpoložljivost svojih tehničnih sredstev. Preverite, kako zagotovite kakovostne storitve vašim poslovnim uporabnikom in strankam.

Povpraševanje

Stopite v stik z nami za brezplačno predstavitev platforme za podporo vzdrževanju in vodenje tehničnih storitev SOVA:

prodaja@artes.si +386 (0)3 897 67 00