04. apr. 2024

Strokovno izobraževanje na sedežu podjetja Synspec na Nizozemskem

Konec marca smo se skupaj z ekipo našega partnerja EAS Envimet udeležili strokovnega izobraževanja, osredotočenega na uporabo in vzdrževanje plinskih kromatografov Synspec GC 955 in Alpha, ki so namenjeni merjenju koncentracij organskih spojin v okoliškem zraku.

Nizozemska artes

V sklopu praktičnih delavnic smo dobili podrobni vpogled v delovanje plinskih kromatografov, se seznanili z uporabo različnih možnosti nastavitev opreme, diagnostiko in odpravljanjem napak.

Strokovno izobraževanje s praktičnimi delavnicami je potekalo na sedežu podjetja Synspec na Nizozemskem. Poleg odlično izvedenega strokovnega izobraževanja, ki so ga vodili vrhunski Synspecovi strokovnjaki, je bilo srečanje neprecenljivo tudi zaradi izmenjave izkušenj med različnimi strokovnjaki in uporabniki Synspecove merilne opreme.

S pridobljenim dodatnim znanjem in izkušnjami bomo še bolj strastno izvajali svoje poslanstvo - podpirali končne uporabnike merilne opreme za analizo kakovosti zraka.