Ustvarite vrednost procesnih podatkov iz tehničnih sistemov

Najbolj logično je, da svojo uspešnost gradite na podatkih iz temeljev vašega poslovanja.

Vašo uspešnost opredeljuje izpolnjevanje pričakovanj in uresničevanje interesov vaši deležnikov. To so lahko privlačni in kakovostni produkti za uporabnike, učinkovita orodja za zaposlene, natančni odločevalni vzvodi za vodje ter rentabilno in dobičkonosno poslovanje za lastnike.

V današnjih pogojih poslovanja lahko napredujete samo s pomočjo pravočasnih in verodostojnih podatkov. Te podatke pa vsakodnevno ustvarjajo vaši tehnični sistemi, s katerimi zagotavljate izvedbo produktov za trg. Vendar pa podatki iz tehničnih sistemov še nimajo osmišljene poslovne vrednosti. To ustvarite s platformo CMACS.

Ikona3x Data3

Informacije za prejemanje odločitev

Tehnične podatke iz delovanja strojev, naprav in linijskih sredstev preoblikujemo v uporabniku prijazne informacije za odločanje pri izvajanju vsakodnevnih nalog ter strateškem vodenju.

Ikona3x Productivity

Visoka produktivnost in zadovoljni deležniki

Podatke iz tehničnih sistemov uporabite pri avtomatizaciji delovnih postopkov v procesih načrtovanja poslovnih virov, organizacije dela, obračunavanja storitev ter pri različnih digitalnih storitvah za porabnike, poslovne partnerje, zunanje izvajalce, zaposlene in vodstvo.

Ikona3x Finance

Optimizacija naložb

Na osnovi širokega nabora podatkov o delovanju vaše tehnične infrastrukture, na primer o režimu delovanja, porabi energije in razpoložljivosti sprejemate odločitve glede posodabljanja tehnične infrastrukture in novih naložb.

Interaktivni kazalniki uspešnosti

Podatke, ki jih iz vaše tehnične infrastrukture zajema CMACS enostavno predstavite zainteresiranim javnosti v obliki kazalnikov uspešnosti. Prikažete jih lahko na vaši spletni strani ter recimo LCD-zaslonih v podjetju ali na javnih mestih. Seveda so kazalniki, ki jih ustvarja CMACS tudi nepogrešljiv del vsakega nadzorno-upravljavskega središča.

Cmacs 1

Uporabniku prijazni podatki

Za vsakdanjo poslovno uporabo na operativni in strateški ravni je najbolj pomembno, da imajo uporabniki takoj na voljo potrebne podatke v obliki grafikonov in tabel. CMACS omogoča uporabnikom prijazno analiziranje podatkov in pripravo poročil na zahtevo brez poznavanja programiranja in delovanja podatkovnih zbirk. Poleg tega jim ponuja vnaprej pripravljena poročila, ki jih generira in razdeljuje samodejno ali na željo uporabnika.

Cmacs 2

Obdelava podatkov in priprava na analize

CMACS je več kot podatkovna zbirka, saj procesne podatke z merilnikov in senzorjev samodejno uredi, obogati in pripravi za nadaljnjo uporabo v sistemih za poslovno analitiko in podporo pri odločanju. Vgrajeni pristopi strojnega učenja in umetne inteligence poskrbijo, da iz duhamornega nabora vrednosti v časovni vrsti nastanejo koristne poslovne informacije. CMACS vam omogoča, da zaposlenim v operativi ponudite zmožnosti vgrajene analitike, na primer v vzdrževalskem informacijskem sistemu, v sistemu za spremljanje proizvodnje ali za načrtovanje vaše proizvodne dejavnosti. Vodjem ponuja poslovne analize za pravočasno odzivanje na dogajanje v produkcijskem sistemu in poslovnem okolju, da lahko oblikujejo učinkovite korektivne ukrepe in izboljšave ter utemeljijo strateške odločitve.

Cmacs 3

Neodvisen zajem tehničnih in procesnih podatkov

Večina modernih strojev ter inštalacij je opremljena s sistemi za računalniško vodeno delovanje. Poleg tega podjetja v svoje industrijske procese nameščajo vse več senzorjev, avtomatizirajo upravljanje postrojenj ter digitalizirajo nadzorne procese. Platforma CMACS zbira in hrani procesne podatke iz vdelanih nadzornih sistemov, IoT in sistemov SCADA, pri čemer se povezuje tudi s podatkovnimi viri v oblaku ter z drugimi industrijskimi nadzorno-upravljavskimi sistemi.

Cmacs 4

Odkrijte, kako ustvarite dodatno vrednost iz vaših tehničnih in procesnih podatkov!

Povpraševanje

Stopite v stik z nami za brezplačno predstavitev procesnega analitičnega sistema CMACS:

prodaja@artes.si +386 (0)3 897 67 00