KPV KPI
Študije Primerov

Kako so izvedli digitalno transformacijo v Komunalnem podjetju Velenje

V Komunalnem podjetju Velenje so z Artesovimi rešitvami izboljšali storitve za gospodinjstva in poslovne uporabnike, znižali stroške ter povečali organizacijsko učinkovitost.

  • Digitalizacija in avtomatizacija nadzora in upravljanja energetske infrastrukture.
  • Vse informacije na enem mestu za učinkovito podporo porabnikom.
  • Popoln pregled nad sredstvi in zgodovino posegov povečuje kakovost vzdrževanja.
  • Inteligentno upravljanje z delovnim časom izboljšuje zadovoljstvo zaposlenih.
Danes v Energetiki brez Tehničnega informacijskega sistema in ostalih Artesovih modulov ne moremo ali ne znamo več funkcionirati. Brez njega bi bili slepi in gluhi, tako je vpet v pregled in delovanje celotnega energetskega sistema.
— Ervin Miklavžina, vodja poslovne enote Energetika v Komunali Velenje

Energetske storitve Komunale Velenje obsegajo upravljanje z drugim najdaljšim sistemom daljinskega ogrevanja v Sloveniji, s sistemom zemeljskega plina in s sistemom daljinskega hlajenja. V podjetju so od leta 2004 pospešeno vlagali v digitalizacijo ključnih virov. Zgradili so celovit poslovno-tehnični informacijski sistem TIS, ki z različnimi moduli podpira celotno tehnično dejavnost Komunalnega podjetja Velenje.

Artesove rešitve v Komunalnem podjetju Velenje danes uporabljajo tako v okviru Tehničnega informacijskega Sistema (TIS), ki ga uporabljajo v sektorju Energetika, kot tudi Vodovodnega informacijskega Sistema (VIS), ki ga uporablja sektor Komunala.

Podpora delu s porabniki

TIS, kot so ga poimenovali v sektorju Energetika, kjer so Artesove rešitve začeli uporabljati prvi, se je iz nadzornega sistema razširil v osrednjo rešitev za podporo celotni dejavnosti.

Poleg modula Poročila, ki ga uporabljajo za monitoring sistemov in poslovno obveščanje so uvedli modul Reklamacije, ki danes predstavlja osnovno rešitev za komunikacijo s strankami. S tem modulom, ki je povezan s prodajno aplikacijo v ERP sistemu IS21, so nadomestili ročno vpisovanje podatkov na papirne obrazce in prepisovanje v Excel. Povezava omogoča spremljanje podatkov o naročniku, vključno s stanjem plačil.

Prek obvladovanja odličnosti do izboljšanja načrtovanja

Leta 2008 so začeli s standardizacijo vodenja po standardih ISO in ustvarili modul za avtomatsko generiranje ISO-poročil o delovanju delovnih postaj. Z rekonstrukcijo glavnih energetskih naprav in ISO- certifikacije v obdobju od 2006 do 2011 so vzpostavili sistem napovedovanja porabe, ki se je prej izvajal prek telefonov in faksov. Modul Planiranje je postal srce komunikacije med distribucijo energije in porabniki. Zajema podatke o pričakovani potrošnji energije s strani porabnikov in jih avtomatsko preračunava glede na okoljske podatke iz ARSO. S tem modulom do ure natančno nastavljajo delovanje sistema in oskrbo industrijskih, stanovanjskih in drugih odjemalcev.

V TIS-u si vodijo vse ključne vire dejavnosti: tehnična sredstva, vzdrževanje, uporabnike in delovni čas.
V TIS-u si vodijo vse ključne vire dejavnosti: tehnična sredstva, vzdrževanje, uporabnike in delovni čas.

Informacijsko vodeno vzdrževanje

Osrednjo zbirko podatkov o delovanju energetskega sistema so v Artesu razširili s podatki o strojih in napravah vse do števcev pri odjemalcih in uvedli modul Sova za informacijsko podporo vzdrževanju. Postopoma so zajeli podatke za spremljanje sredstev po električni, strojni in gradbeni strani ter pričeli z vodenjem delovnih opravil za elektro in strojno vzdrževanje ter metrologijo. Modul je hkrati povezan s poslovnim informacijskim sistemom IS21, kar zagotavlja ažurne podatke o spremembah pri naročnikih. Naknadno so v modul vključili še spremljanje voznega parka, od vodenja servisov do obvladovanja stroškov.

Avtomatizacija obveščanje o anomalijah

Pomembna pridobitev za zagotavljanje učinkovitega delovanja in zadovoljstva porabnikov je bila uvedba sistema samodejnega obveščanja v primeru anomalij pri delovanju naprav. Artesov sporočilni modul Golob zagotavlja takojšnje proženje obvestil v primeru napak na energetskih in komunalnih omrežjih. Sistem najprej opozori dežurnega operaterja, ki lahko po vnaprej določenih scenarijih poskrbi za rešitev napake ali v primeru večjih napak izvede eskalacijo obvestila do vodje distribucije. Prek Goloba izvajajo neposredno obveščanje večjih porabnikov, medijev in splošne javnosti.

Znižanje stroškov

Ob uporabi vedno več digitaliziranih procesov so se odločili za vključitev čim večjega nabora podatkov, ki so finančno in tehnološko zanimivi oziroma z njimi lahko ustvarijo dodano vrednost. Med prvimi podatki je bila poraba električne energije na toplotnih postajah. »Ko smo začeli dobivati xml račune za elektriko, smo prišli do tega, da sproti pridobivamo podatke in zbirnike z vseh odjemnih mest. Prej smo podatke ročno odčitavali, prepisovali in obdelovali v excelu, sedaj pa je vse interaktivno na voljo v TIS-u. Dobljena tehnična poročila lahko poleg tega prilagodimo za potrebe poslovnega spremljanja,« je razložil Miklavžina.

Z rekonstrukcijo toplotnih postaj in avtomatiziranim digitalnim obvladovanjem porabe jim je uspelo porabo električne energije prepoloviti.

Pametno upravljanje delovnega časa

V oddelku distribucije toplotne energije zaposlujejo v dežurstvu pet ljudi, ki delujejo v treh izmenah, vključno s prazniki. Da bi jim zagotovili enakovredne obremenitve, še posebej v primeru nedelj in praznikov, so želeli izboljšati načrtovanje urnikov. Uvedli so Artesov modul za spremljanje delovnega časa zaposlenih KOS ter ga povezali s sistemom Špica Time&Space za registracijo delovnega časa in z modulom za obračun plač v IS21. Z modulom za načrtovanje delovnega časa so podprli vodenje urnikov zaposlenih v dežurstvu ter za inženirje in delavce, ki so v pripravljenosti na domu. Ob prenosu dela na dom v času koronske krize, so uporabo modula razširili na vse zaposlene v Energetiki, s koncem leta 2020 pa so ga uvedli za načrtovanje dela in poročanje za celotno Komunalno podjetje Velenje.