10. jun. 2022

V pilotnem projektu nemškemu operaterju prenosnega omrežja dobavili 150 vremenskih postaj

Podjetje Artes je skupaj s podjetjem Gindpulse sodelovalo v pilotnem projektu enega vodilnih nemških operaterjev za prenos električne energije

Artes X Otml Nosilna

Elektro distribucijsko omrežje v Evropi zelo obremenjeno, gradnja novih daljnovodov pa je tudi zaradi okoljskega vidika otežena. Operaterji prenosa električne energije zato nenehno iščejo nove potenciale za povečanje izkoriščenost obstoječe infrastrukture.

Vremenski pogoji, predvsem temperatura in veter, neposredno vplivata na to, koliko električnega toka se lahko pri danih vremenskih pogojih prenaša po daljnovodu. Cilj Artesovega naročnika je, da bo z mrežo vremenskih postaj, postavljenih na trasah daljnovodov, spremljal vremenske parametre v realnem času. Tako bodo lahko operaterji v operativno-nadzornem centru lahko sprejemali kakovostne odločitve glede prenosa električne energije, s čimer bodo optimizirali delovanje daljnovoda in izboljšali oskrbo porabnikov.

Nadgradili stroge zahteve naročnika

V sklopu pilotnega projekta so v Artesu razvili in izdelali vremensko postajo za merjenje vremenskih parametrov ob visokonapetostnih daljnovodih, ki jih postaja brezžično pošilja v osrednji nadzorni sistem. Posebnost vremenske postaje sta visoka energetska učinkovitost in dolg čas avtonomije. Za potrebe pilotnega projekta so izdelali 150 vremenskih postaj.

V Artesu so pri razvoju vremenske postaje upoštevali stroge zahteve naročnika, ki pa so jih nadgradili z lastnimi dobrimi praksami. Sistem vremenske postaje napaja baterija, ki jo polni solarni panel. Tako so zagotovili neodvisnost od virov energije in neprekinjeno delovanje. Sistem odlikuje izjemna energetska učinkovitost, saj je avtonomija delovanja vremenske postaje, v primeru popolnega izpada sončnega napajanja, več kot 14 dni. 

Poleg merjenja temperature in vlage zraka, smeri in hitrosti vetra ter sončnega sevanja, sistem postaje izmerjene podatke brezžično in v realnem času pošilja v osrednji nadzorni sistem.