Popolno obvladovanje tehničnih sistemov in podpornih procesov

Tehnični informacijski sistem

Vsi vodje, ki so zadolženi za upravljanje tehničnih sistemov zagotoviti uporabnikom kakovostne storitve ob optimalnih stroških. Vendar raznolikost uporabljenih tehničnih sredstev največkrat otežuje optimizacijo, še posebej, če gre za različne dejavnosti, na primer upravljanje z vodovodom, toplovodom in plinovodom v komunalnem podjetju.

Tis hero

Artes s svojimi celovitim naborom produktov za spremljanje delovanja tehničnih sredstev in sistemov ter vseh podpornih procesov upravljavcem omogoča, da na enem mestu izvajajo celoten nabor dejavnosti. V tehničnem informacijskem sistemu hkrati spremljajo delovanje sredstev v realnem času, izvajajo količinske in kakovostne meritve, načrtujejo in vodijo vzdrževanje, obvladujejo tehnične ekipe, analizirajo celotno dogajanje ter poročajo o svoji uspešnosti.

Ikona3x Data3

Zajem, priprava, obdelava in prikazovanje podatkov

Podatke iz delovanja strojev, naprav in linijskih sredstev preoblikujte v uporabniku prijazne informacije za odločanje pri izvajanju operativnih nalog ter strateškem vodenju. Preberi več o CMACS.

Ikona3x User

Upravljate svoje ekipe

Zavzete tehnične ekipe so ključne za kakovostno izvajanje vaših storitev. Z natančno evidenco delovnega in pametnim načrtovanjem delovnih razporedov izboljšate delovne pogoje in uresničevanje vaših zavez do zaposlenih.

Ikona3x Notif

Obveščanje deležnikov

Z avtomatiziranim sistemom obveščanja izboljšate odzivnost na dogodke v povezavi z vašimi tehničnimi viri. S transparentnimi in pravočasnimi informacijami povečate zaupanje in zadovoljstvo zaposlenih, porabnikov, lokalnih skupnosti in nadzornih inštitucij.

Vsi tehnični viri na enem mestu

Kompleksne tehnične sisteme običajno sestavljajo tehnologije različnih proizvajalcev. Poleg tega lahko eno podjetje upravlja z več tehničnimi sistemi. Artes v tehnični informacijski sistem zajame podatke o delovanju vseh tehničnih sredstev, ne glede na to, ali gre za sisteme SCADA, krmilnike posameznih strojev in naprav ali mrežo senzorjev na nekem daljinskem sistemu.

Tis 1

Enoten pregled na delovanjem sistemov

Z Artesovo rešitvijo tehničnega informacijskega sistema podjetja konsolidirajo parcialne nadzorne sisteme, ki jih nudijo posamezni proizvajalci strojev in naprav. Tako lahko operaterji v operativno nadzornem centru z enim sistemom za monitoring spremljajo vse sisteme na enak, njim prilagojen način.

Tis 2

Učinkoviti podporni procesi

Kakovostno delovanje tehničnih virov je odraz strokovnega vzdrževanja. To pa pomeni tehnične ekipe s pravimi kompetencami, vrhunsko organizacijo in izvedbo delovnih nalog ter pregledne in kakovostne informacije o sredstvih in zgodovini posegov.

Tis 3

Podpora uporabnikom

S tehničnim informacijskim sistemom učinkovito obvladujete podporne zahtevke končnih porabnikov vaših storitev. Poleg tega ima tehnična podpora na enem mestu vse informacije o dejanskem delovanju storitve, izvajanju vzdrževalnih in servisnih nalog, dostop do pogodb ter do podatkov o dogovorjenih storitvah in izpolnjevanju finančnih obveznosti porabnika.

Tis 4

Usklajeno delovanje poslovnih funkcij

Tehnični informacijski sistem povežemo z vsemi informacijskimi rešitvami, ki lahko služijo kot vir podatkov ali pa potrebujejo podatke iz sistema. To so poslovni informacijski sistem ERP za finančno in materialno poslovanje, sistem za delo s strankami CRM in upravljanje z zaposlenimi HRM, dokumentni sistem, sistem za poslovno obveščanje BI, različne spletne storitve ter obračunske aplikacije.

Tis 5

Obvladovanje delovnega časa

Osnovno registracijo delovnega časa nadgradite z naprednim načrtovanja delovnih urnikov in razporejanje del ter samodejnega zajema podatkov za evidentiranja porabljenega delovnega časa in obračun plač. Zagotovite zaposlenim enakovredne delovne zahteve ter transparentno obračunavanje dela ter plačevanja na osnovi vnaprej pripravljenih pravil ter popolne revizijske sledljivosti.

Tis 6

Analitika odkriva skrite potenciale

Posebna odlika Artesovega tehničnega informacijskega sistema so zmožnosti za analiziranje celotnega delovanja, od tehničnih do kadrovskih virov. Operaterji lahko podrobno preverjajo podatke in odkrivajo vzroke za aktualno stanje, strokovne ekipe pa analizirajo preteklo delovanje in napovedujejo prihodnje obnašanje sistemov.

Tis 7

Samodejna poročila poenostavljajo vodenje in komunikacijo

Vodstvo podjetja pridobiva redna samodejno generirana poročila o delovanju sistemov. Pregledni kazalniki uspešnosti izboljšujejo komunikacijo z deležniki, od privlačnih prikazov v realnem času na javnih prikazovalnikih in spletnih straneh do grafične opreme za poslovne izkaze in predstavitve.

Tis 8

Pravočasno obveščanje

V ob kriznih dogodkih operaterji ne morejo skrbeti še za obveščanje, saj imajo preveč stresa z razreševanjem situacije. Artesov tehnični informacijski sistem na osnovi dogodkov in stanj, ki jih beležijo programski moduli samodejno generira pred nastavljena obvestila, ki jih glede na vsebino, pomembnost in nujnost pošilja vnaprej določenim prejemnikom.

Tis 9

Preverite, kaj lahko za vas naredi kakovosten tehnični informacijski sistem!

Povpraševanje

Stopite v stik z nami za brezplačno predstavitev prilagojene rešitve tehničnega informacijskega sistema:

prodaja@artes.si +386 (0)3 897 67 00