13. jun. 2023

Artes ponudil novo generacijo varnih informacijskih rešitev

Z varnostnimi nadgradnjami celotnega nabora informacijskih rešitev smo izvajalcem storitev kritične infrastrukture zmanjšali tveganja ter dvignili raven kibernetske varnosti za varno delovanje v oblaku.

Varne informacijske rešitve

V podjetju Artes, enem vodilnih slovenskih proizvajalcev informacijskih rešitev za energetska in komunalna podjetja, smo izvedli obširno varnostno nadgradnjo vseh naših informacijskih rešitev. Izboljšana varnost podpira strategijo podjetja pri razvoju informacijskih rešitev za upravljanje tehničnih sredstev pri izvajanju bistvenih storitev, ki morajo pri upravljanju tveganj informacijske varnosti slediti različnim zakonom in predpisom, kot sta Zakon o informacijski varnosti in Zakon o varovanju osebnih podatkov. Izboljšana varnost bo v večjih kot tudi v manjših okoljih omogočila uporabo Artesovih preizkušenih rešitev za okoljske meritve, podporo odločanju ter za upravljanje s tehničnimi sredstvi in storitvami na informacijski infrastrukturi v zasebnem ali javnem oblaku.

V Artesu smo uspeli v razmeroma kratkem času izvesti varnostno nadgradnjo za celoten nabor naših informacijskih rešitev, ki se danes uporabljajo v kritični infrastrukturi, na primer v komunalnih in elektro-energetskih podjetjih. S tem smo okrepili konkurenčno prednost, saj imajo upravljavci kritične infrastrukture zaradi zakonodaje vse večje zahteve po obvladovanju tveganj, povezanih z informacijsko varnostjo
— Marjan Gobec, direktor podjetja Artes

Varnostno smo nadgradili celotno informacijsko okolje, od zalednih storitev, uporabniških vmesnikov do občutljivih komunikacij s stroji, senzorji in drugimi industrijskimi podsistemi. Te nadgradnje odpirajo vrata uporabi naših sistemov v oblačnih in hibridnih okoljih. Tako sledimo prihajajočim trendom optimizacije velikih industrijskih informacijskih sistemov ter hkrati poenostavljamo dostop do naših profesionalnih rešitev tudi majhnim in srednjim podjetjem.

Do sedaj so morale recimo organizacije za profesionalno merjenje okoljskih podatkov celotno rešitev namestiti na interni infrastrukturi. Vendar majhna in srednja podjetja nimajo niti kadra niti finančnih virov za vzpostavitev in vzdrževanje te infrastrukture, zato takšnih profesionalnih rešitev doslej niso uporabljala
— Jure Lodrant, tehnični direktor v podjetju Artes

Izboljšana varnost, ki poenostavlja uresničevanje zakonskih zahtev in obvladovanje tveganj neprekinjenega poslovanja, bo zagotovo spodbudila povečanje povpraševanja med izvajalci bistvenih storitev oziroma med upravljavci kritične infrastrukture. Pričakujemo pa tudi nove uporabnike naših rešitev v oblačnem okolju, predvsem iz industrijskih okolij. Slednji se vse bolj zavedajo, da je informacijska varnost nujen predpogoj za uspešno digitalizacijo tudi v nekoč izoliranih industrijskih okoljih in da jo je treba vgraditi v vse investicijske in vzdrževalne postopke.