INFORMACIJSKA POVEZAVA PROCESNEGA NADZORA Z OPERATIVNIM VZDRŽEVANJEM.

V podjetjih z velikimi procesnimi sistemi in obsežnimi vzdrževalnimi postopki (daljinska energetika, komunalni sistemi,...) lahko ustrezna informacijska podpora v tehnološkem delu močno dvigne učinkovitost delovanja.

Na osnovi sinergije s procesnim nadzornim sistemom lahko sistem za podporo operativnemu vzdrževanju ustvari bogato platformo za optimiranje delovnih postopkov in sprejemanje organizacijskih ter investicijskih odločitev.

Aplikacijska platforma SOVA je modularno zasnovan tehnološki informacijski sistem, usmerjen v upravljanje življenjskega cikla proizvodnih sredstev preko spremljanja vzdrževalnih aktivnosti, z bogatimi analitičnimi funkcijami.

SOVA

PREDNOSTI SISTEMA:

 • učinkovite in končnemu uporabniku popolnoma prilagojene aplikacije za nadzor in vzdrževanje tehnoloških sistemov
 • podpora vzdrževalnim postopkom, ki so v podjetju že v uporabi
 • tekoča izmenjava podatkov med tehnološkim nadzornim sistemom in podporo vzdrževanju
 • spremljanje trenutnega stanja in vpogled za nazaj
 • optimizacija postopkov priprave podatkov za uporabo v poročilih
 • dopolnitev in nadgradnja obstoječih sistemov za izkoriščenost podatkov
 • intuitivno spletno okolje
 • samodejno sprotno generiranje kakovostnih, informacijsko bogatih in inteligentnih poročil z veliko dodano vrednostjo (grafi, histogrami, diagrami)
 • odprtost za integracije s komplementarnimi sistemi
 • hitra in učinkovita podpora uporabnikom - neposreden dostop do razvijalcev sistema
 • učinkovita in hitra podpora vodstvu pri investicijskih odločitvah
 • povečanje občutka nadzora nad stanjem in aktivnostmi

CELOSTNE REŠITVE. POPOLNA PRILAGODITEV INDIVIDUALNIM POTREBAM. OPTIMALNO!

1 Analiza delovnih procesov podjetja
Prvi korak k uspešnemu in za podjetje optimalnemu informacijskemu sistemu je temeljita in podrobna celostna analiza delovnih procesov, ki definira specifične potrebe podjetja.
2 Zasnova optimalnega, informacijskega sistema
Informacijski sistem z odprto platformo, ki zagotavlja možnost izvedbe lastnih funkcij in modulov. Upoštevanje specifičnih posebnosti, podjetja in implementacija izboljšave od zgoraj navzdol, s poudarkom na prilagajanju potrebam uporabnika.
3 Implementacija informacijskih rešitev
Upoštevanje obstoječih informacijskih sistemov pri integraciji novega sistema. Poudarek na uporabniški prijaznosti do operativnega kadra in koristnosti vodilnemu kadru, ki se na podlagi hitro dostopnih in kakovostnih podatkov lahko učinkovito odloča.

Področje računalniško – informacijske podpore operativnemu vzdrževanju proizvodnih naprav ima v tehnoloških podjetjih svoje mesto ob klasični poslovni informatiki (ERP) in tehnoloških nadzornih sistemih (SCADA). Programski paket SOVA vstopa na to področje z jasno določenimi cilji, omejenim vendar specializiranim naborom funkcij in z vnaprej predvidenimi točkami integracije, tako  v obstoječi informacijski ekosistem, kot tudi v delujoč sistem vzdrževanja v podjetju.

Temeljni namen paketa SOVA kot informacijske platforme za podporo operativnemu vzdrževanju sredstev/naprav je:

 • Vzpostaviti relevantno baze podatkov o vseh vzdrževanih napravah, ki obsega:
  • statične lastnosti naprav,
  • dokumentacijo o napravah v elektronski obliki in
  • zgodovino posegov na napravah.
 • Vzpostavitev sistema za spremljanje izvajanja vzdrževanja, ki obsega:
  • elektronsko pripravo delovne dokumentacije,
  • spremljanje trenutnega stanja del in
  • samodejno planiranje vzdrževalnih aktivnosti glede na podane pogoje.
 • Na osnovi vseh zbranih podatkov omogočiti ustrezno analitiko za podporo odločanju na nivoju proizvodnih in poslovnih procesov.

Standardni nabor funkcij obsega:

 • orodja za pripravo in vzdrževanje seznama naprav,
 • modeliranje sistema: definicija vrst naprav, možnih aktivnosti, nabora potrebnih lastnosti, itd.,
 • ročni vnos posameznih naprav, kopiranje, premikanje,
 • uvoz in izvoz podatkov o napravah (CSV),
 • iskanje naprav, filtri,
 • konfiguracijo sistema za samodejni izračun potrebnih aktivnosti v skladu s potrebami rednega preventivnega vzdrževanja,
 • parametriranje kriterijev za izračun plana,
 • operativni plani vzdrževanja,
 • modul za spremljanje delovnega toka s sprotno pripravo delovne dokumentacije (tudi v papirni obliki), ki je popolnoma prilagojen zahtevam končnega uporabnika sistema,
 • prenos podatkov o opravljenih delih v arhiv dogodkov na napravah in
 • dostop do podatkov v obliki, uporabni za analize in poročanje.

S tehničnega vidika je sistem SOVA sodobna spletno zasnovana informacijska rešitev, ki sledi globalno preverjenim trendom na področjih učinkovite uporabe strojne opreme, virtualizacijskih tehnologij, dinamičnih uporabniških vmesnikov v povezavi z t.i. lahkimi odjemalci. Zaradi predvidenih možnosti integracije s komplementarnimi informacijskimi sistemi je še posebej na nivoju uporabljenih programskih rešitev zasnovan odprto v okviru priznanih standardnih integracijskih tehnologij (SQL, http, spletne storitve, XML).

Programski paket kot storitev

Nabava namenskega produkta
Ocena potrebnih dodelav - prilagoditev.
Licenčni stroški.
Enostavna nadgradnja.
Paket vsebuje več kot potrebuje uporabnik.
Izdelava sistema po meri
Po meri ne pomeni iz nič.
Fokus na želje uporabnika.
Integracija v obstoječe sisteme.
Uporaba odprtih standardov.