EKOLOŠKI MONITORING V DOBI INTERNETA.

V času, ko se vse bolj zavedamo našega naravnega okolja in predvsem negativnih vplivov nanj, ki jih povzroča sodobna družba, se naglo dviguje pomen zanesljivih informacij o ekoloških razmerah v našem življenjskem okolju. V ta namen smo razvili ekološki informacijski sistem SEMART kot sodoben, zanesljiv in prilagodljiv vir vseh vrst ekoloških podatkov.

Kombinacija standardnih Internetnih tehnologij, vgrajenih varnostnih mehanizmov in prilagodljive modularne zasnove omogoča enostaven dostop do rezultatov meteoroloških, imisijskih in hidroloških meritev z vdelanimi kontrolnimi in analitičnimi funkcijami.

  • Odprt sistem z neomejenimi možnostmi razširitev in prilagoditev
  • Samostojne oddaljene merilne postaje
  • Uporaba industrijske avtomatizacijske opreme (OPTO 22 PLC, 10)
  • Podpora širokemu naboru primarne merilne opreme za vse vrste ekoloških meritev (merilniki, analizatorji)
  • Vključena podpora za vse običajne komunikacijske povezave (analogni modem, ISDN, GSM, WiFi, Ethernet)
  • Java 2 Enterprise Edition (J2EE)
  • Shranjevanje meritev v standardni SQL podatkovni bazi (MySQL, Oracle, MS SQL Server, PostgreSQL)
  • Prilagodljiv spletni vmesnik za prikaz podatkov
  • Možnost upoštevanja lokalne regulative na področju ekoloških meritev
  • Priprava standardnih poročil

ZAKONSKA REGULATIVA NA PODROČJU EKOLOGIJE
Ekološke meritve so v večini držav podvržene strogim pravilom, ki določajo vse od postopkov zajema vzorcev, analize le  teh do samih prikazov podatkov. Sistem SEMART omogoča enostavno prilagajanje svojih internih algoritmov glede na zahteve lokalne zakonodaje. Delovanje v intra/internetnem okolju pa enostavno omogoča tudi izmenjavo podatkov z zunanjo kontrolno inštitucijo za potrebe verifikacije podatkov.

PREDNOSTI
Združitev tehnologij interneta z ekološkimi meritvami v pri vrsti prinese v svet monitoringa enostavnost in univerzalen dostop do vseh bolj cenjenih podatkov. Uporaba odprtih in standardnih protokolov in programskih vmesnikov spodbuja nadaljno uporabo podatkov v višje nivojskih analitičnih sistemih. Centraliziran procesni sistem olajša administracijo, platforma J2EE pa kot priznan skupek osnovnih informacijskih tehnologij zagotavlja pogoje za prenosljivost sistema na različne strojne platforme in možnost implementacije v majhnih in velikih merilnih sistemih. Spletni vmesnik (XML, XSLT, XHTML) omogoča preglede poročil z uporabo standardnega brskalnika (IE, Mozilla, Opera), osnovni prikazi pa so na voljo tudi preko protokola WAP.

Celovit sistem za zajem, obdelavo, arhiviranje in prezentacijo podatkov.

SEMART Poročilo