SPLETNA PLATFORMA ZA ANALIZO PROCESNIH PODATKOV.

EKOLOŠKI MONITORING V DOBI INTERNETA.

INFORMACIJSKA POVEZAVA PROCESNEGA NADZORA Z OPERATIVNIM VZDRŽEVANJEM.

SPLETNA PLATFORMA ZA EVIDENCO IZRABE DELOVNEGA ČASA in PLANIRANJE IZRABE DELOVNEGA ČASA.

SPLETNI PREGLEDOVALNIK ZA SCADA SISTEME.

SPLETNA PLATFORMA ZA OBVEŠČANJE.