INFORMACIJSKA POVEZAVA PROCESNEGA NADZORA Z OPERATIVNIM VZDRŽEVANJEM.

EKOLOŠKI MONITORING V DOBI INTERNETA.

SPLETNA PLATFORMA ZA ANALIZO PROCESNIH PODATKOV.

SPLETNI PREGLEDOVALNIK ZA SCADA SISTEME.

SPLETNA PLATFORMA ZA EVIDENCO IZRABE DELOVNEGA ČASA in PLANIRANJE IZRABE DELOVNEGA ČASA.

SPLETNA PLATFORMA ZA OBVEŠČANJE.

Seznam programskih rešitev