SPLETNA PLATFORMA ZA ANALIZO PROCESNIH PODATKOV.

EKOLOŠKI MONITORING V DOBI INTERNETA.

 • Termoelektrarna Šoštanj 
 • Termoelektrarna Brestanica 
 • ELES  
 • OTLM 
 • C&G 
 • Kanton Tuzla (BiH)  http://monitoringzrakatk.info/
 • Hidrometeorološki zavod DHMZ (HR) 
 • IHMK Priština (Kosovo) 
 • Federalni hidrometeorološki zavod (BiH)  http://hidrometeo.ba/
 • Republiški hidrometeorološki zavod (RS) 

INFORMACIJSKA POVEZAVA PROCESNEGA NADZORA Z OPERATIVNIM VZDRŽEVANJEM.

 • Komunalno podjetje Velenje 
 • Termoelektrarna Brestanica 
 • Elektrarne Rudnik Mežica 

SPLETNA PLATFORMA ZA EVIDENCO IZRABE DELOVNEGA ČASA in PLANIRANJE IZRABE DELOVNEGA ČASA.

 • Termoelektrarna Šoštanj 
 • Holding Slovenske elektrarne 
 • Dravske elektrarne Maribor 
 • Energetska družba Trbovlje 
 • Elektrarne Rudnik Mežica