Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Republika Slovenija

EU skladi

NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST

www.eu-skladi.si

 Za izvedbo inovacijskega projekta OTLM SMART sta podjetji C&G (vodilni partner) in ARTES (projektni partner) oblikovali razvojno raziskovalni konzorcij z velikim razvojnim in poslovnim potencialom. Podjetji sta strokovno komplementarni.

S projektom OTLM SMART kot konzorcij naslavljamo temo, okoli katere se odvija strokovna razprava na nivoju Evropske Unije, kot tudi Slovenije: optimalna izkoriščenost obstoječe energetske infrastrukture in njena transformacija v pametno omrežje za potrebe pametnih mest in skupnosti.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Republika Slovenija SPIRIT Slovenija

EU skladi

NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST

www.eu-skladi.si

Za izvedbo inovacijskega projekta ADVANCED LISA sta podjetji C&G (vodilni partner) in ARTES (projektni partner) oblikovali razvojno raziskovalni konzorcij z velikim razvojnim in poslovnim potencialom. Podjetji sta strokovno komplementarni.

S projektom ADVANCED LISA kot konzorcij naslavljamo temo, okoli katere se odvija živahna politična in strokovna debata, tako na nivoju Evropske unije, kot tudi Slovenije: optimalna izkoriščenost obstoječe, iztrošene energetske infrastrukture in njena transformacija za namen pretvorbe, distribucije in upravljanje energije s pametnim omrežjem za potrebe pametnih mest in skupnosti.