SPLETNA PLATFORMA ZA EVIDENCO IZRABE DELOVNEGA ČASA in PLANIRANJE IZRABE DELOVNEGA ČASA.

Dan danes se vse več podjetij srečuje s problematiko, ko registracija delovnega časa preprosto ni dovolj pri pripravi podatkov za obračun plač. Vse več je različnih virov podatko, od dokumentnih sistemov, podpor vzdrževanju in poročil izmenskega dela. Pri tem prihaja do prekrivanja vhodnih podatkov in ker pri plačah ni prostora za napake, je nujna možnost enostavnega preverjanja podatkov in ročnih popravkov.

KOS Evidenca - osrednja točka zbiranja podatkov pred prenosom v obračun plač, ki:

 • iz drugih vaših namenskih informacijskih sistemov sprejema podrobne podatke o vplivnih dogodkih za evidenco,
 • prejete dogodke ovrednoti v skladu s podanimi pravili,
 • omogoča ročno dopolnitev podatkov,
 • zagotavlja sledljivost prejetih, izbrisanih ali ročno spremenjenih podatkov,
 • vgrajena orodja omogočajo hiter in enostaven vnos podatkov,
 • prikazani podatki so grafično označeni glede na pomen podatka in na stanje,
 • omogoča samodejno in uporabniško kontrolo podatkov ter
 • po opravljeni validaciji v skladu z nastavljenimi pravili omogoča prenos podatkov v vaš obračun plač.

kos plan

Planiranje razporeda osebja, sploh v večizmenskih delovnih procesih, je zahtevna naloga. Planer mora pri planiranju upoštevati vse zahteve posameznega delovnega mesta, zakonske omejitve in določila, razpoložljivost osebja in nenazadnje tudi njihove želje, kar v večjih delovnih procesih predstavlja ogromno število podatkov in veliko verjetnost napak.

Kos Plan - hiter, pregleden, učinkovit, predvsem pa enostaven način planiranja dela, ki ponuja:

 • priprava letnih in mesečnih planov,
 • verifikacija ustreznosti zasedenosti delovnih mest,
 • dostop vsem zaposlenim do zadnje objavljene verzije plana,
 • hitre in enostavne spremembe plana glede na trenutne razmere,
 • sledljivost vseh sprememb plana,
 • obvešča delavce o spremembah plana preko SMS in preko elektronske pošte,
 • zagotavlja nujne podatke za evidenco (koledar prostih dni za delavce v turnusu),
 • lahko je podlaga za evidentiranje prisotnosti zaposlenih in
 • s kontrolami zakonskih ali vaših posebnih omejitev sprotno obvešča o napakah v planu.

SHEMA UMESTITVE SISTEMA KOS EIDČ

Aplikacija KOS je namenjena konsolidaciji posameznih virov podatkov o evidenci izrabe delovnega časa zaposlenih v postopku obračuna plač ter samemu planiranju izrabe delovnega časa. Evidenca in plan sta lahko samostojna modula, vendar za veliko večjo optimizacijo vaših delovnih procesov, priporočamo sočasno uporabo.

Predstavitev EVIDENCA IZRABE DELOVNEGA ČASA in PLANIRANJE IZMENSKEGA DELA: