SPLETNI PREGLEDOVALNIK ZA SCADA SISTEME.

Sistem Kolibri omogoča pravo spletno izkušnjo pri prikazovanju procesnih shem z »živimi podatki«. Podpora sodobnim tehnologijam (HTML5/SVG/Javscript) omogoča, da vsi sodobni spletni brskalniki brez dodatnih vtičnikov in prilagajanj lahko prikažejo dinamično sliko, ki se v realnem času odziva na spremembe procesnih veličin.

Kolibri Editor je aplikacija, ki omogoča dopolnitev SVG slik z animacijskimi elementi, ki v sklopu sistema Kolibri za prikaz procesnih shem omogočijo prikaz »živih« podatkov iz procesnih virov (Kolibri Server/OPC). Aplikacija deluje kot vtičnik za vektorski grafični urejevalnik Inkscape (www.inkscape.org). Za delovanje potrebuje Java JRE (1.7+).

Kolibri slike so namenjene prikazu v okolju spletnih brskalnikov, kot HTML5 spletne strani. Slike lahko vsebujejo povezave na druge slike oz. na poljubne druge spletne strani. Glavna naloga sistema Kolibri pa je omogočiti prikaz dinamičnih podatkov na slikah, kar dosežemo z dinamizacijo slikovnih elementov.

Velikostenski prikaz

Velikostenski prikaz

 

Prikaz v spletnem brskalniku

Prikaz v spletnem brskalniku

 

Prikaz v android aplikaciji Kolibri Egg

kolibri android