SPLETNA PLATFORMA ZA ANALIZO PROCESNIH PODATKOV.

Aplikacija CMACS je namenjena upravljanju arhiva merjenih vrednosti. Posebej je optimizirana za podatke v diskretnih časovnih intervalih. Omogoča enostaven vnos podatkov (XML), preverjanje kompletnosti arhiva, validacijo podatkov in intervalne poizvedbe.

CMACS prikaz

Ena meritev vsebuje izmerjene vrednosti na eni lokaciji za en časovni interval. Meritev obsega vnaprej določen paket vrednosti.

Arhiviranje se lahko izvaja v poljubno relacijsko bazo. Shema podatkovne baze je normalizirana, zaradi česar je vsak tip meritve shranjen v svojo tabelo in vsaka takšna tabela je povezana s tabelo lokacij in tabelo oznak časovnih intervalov.

Osnovni vmesnik za pregled podatkov je aplikacija Spinap, spletni vmesnik sistema CMACS, ki omogoča ogled časovne zgodovine meritev. Za poglobljeno interaktivno analizo so na voljo uporabniške funkcije, ki obsegajo intervalni prikaz podatkov v grafični in tabelarični obliki, čarovnik za pripravo prikazov, podpora matematičnim operacijam nad podatki in izvoz podatkov v obliki CSV. 

Spinap omogoča pregled in obdelavo podatkov, ki so v obliki časovnih vrst. Vsak podatek je definiran z oznako, virom in intervalom, ki mu pripada. Pripravimo lahko izračune na osnovi vhodnih podatkov na nivoju časovne vrste (npr. vsota dveh časovnih vrst) kot tudi preračune časovne vrste na drug časovni interval (iz 15min časovne vrste v urno oz. dnevno).

Celovita platforma za dodatno obdelavo podatkov iz tehnoloških sistemov
Priprava za poročanje
Interaktivne analize
Nadgradnja procesnih nadzornih sistemov

1 Primarni zajem in obdelava
  • Lokalni arhiv
  • Prenos podatkov (SEMART/XML)
  • Upravljanje merilnega sistema
2 Arhiviranje in nadzor meritev
  • Preverjanje
  • Arhiviranje
  • Distribucija podatkov
3 Prezentacija in analiza podatkov
  • Spinap (interaktivna analiza, portal)
  • BIRT WebReport (poročila)